Parasta mitä
olen näistä nähnyt

– Metsäyhtiön lakiasian johtaja

Säädösten seuranta - vaatimusten hallinta yrityslähtöisesti

Säädösten seurannan ja vaatimusten hallinnan internet -palvelumme pitää Sinut ja koko yrityksen ajan hermolla yritysvastuun ja kestävän kehityksen säädöksistä.

Palvelu helpottaa työtänne, kun voitte keskittyä yrityksen kannalta olellisiin säädöksiin ja toteuttaa niiden vaatimukset oikeaan aikaan. Se säästää aikaa ja parantaa työn tuloksia.

Säädöskokoelma

Säädöskokoelma

Ecobion asiantuntijan avustuksella yrityksen seurantaan valitaan yritykselle tärkeät säädökset. Yritys keskittyy vain sille oleellisiin säädöksiin ja säästää aikaa. Säädösten seuranta on mahdollista sekä yhtiö- että toimipaikkatasolla.

Säädöskokoelma sisältää EU:n ja Suomen kestävän kehityksen säädökset: ympäristö, kemikaalit, työsuojelu, yhteiskuntavastuu. Kokoelmasta löytyy laajasti toimialojen erikoissäädöksiä kuten TUKES:in ohjeita sekä voimassa ja valmisteilla olevat säädökset.

Ecobio seuraa jatkuvasti säädösvalmistelua ja -muutoksia ja raportoi muutoksia yrityksen kokoelmaan.

Vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuus

Voit arvioida säädöskohtaisesti yrityksen toimintaan vaikuttavien säädösvaatimusten täyttymisen.

Palvelu auttaa toteuttamaan ympäristöjärjestelmän ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän OHSAS 18001 vaatimukset lainsäädännön seurannalle.

Velvoitekalenteri

Velvoitekalenteri

Velvoitekalenteri auttaa Sinua säädösmuutosten ennakoinnissa ja velvoittedien täyttämisessä oikeaan aikaan. Voit unohtaa turhan huolehtimisen säädösten päivämääristä. Ecobio huolehtii puolestasi.

Kemikaalihallintaa

Kemikaalihallinta

Kemikaalihallinta auttaa yritystä toteuttamaan helpolla tavalla kemikaalien käyttäjälle asetettuja velvoitteita.

Palvelu ratkaisee rajoitusten ainekohtaisen seurannan, käyttöturvallisuustiedotteiden arvioinnin ja kemikaalitiedon nähtävillä pitämisen vaatimukset. Tutustu aivan uudenlaiseen palveluun.

Globaali

Saatavilla useassa maassa

Palvelu on saatavilla Suomea ja Ruotsia koskevista säädöksistä sekä Euroopan unionin säädöksistä Suomea ja Ruotsia koskien.

Tutustu palveluun

Voit kokeilla palvelua ilmaiseksi. Tilaa maksuton tunnus koekäyttöä varten.

Siirry internetpalveluun

Kirjaudu palveluun

Ecobion palvelut

Asiantuntijapalvelut

Ajankohtaista

Asiakkaitamme

Asiakkaitamme

Insinööritoimisto Ecobio Oy - 0773328-2 - www.ecobio.fi

Toimistot:
Helsinki: Runeberginkatu 4 cB 20-21, 00100 Helsinki
Turku: Yliopistonkatu 6 A 2, 20100 Turku